Sobreàtic 30m2

Instal•lació

Any: 2007

Exposicions: Museu d’Art de Girona

Fotografia: Jordi Mas

Scroll to Top